Pasy do podnośnikówU nas kupisz pasy (gurty) do podnośników kubełkowych

w procesach produkcyjnych proponujemy stosować pasy antystatyczne.

Pasy typu FDA

do transportu nieagresywnych produktów spożywczych takich jak: cukier, sproszkowane mleko, …, mogą pracować w temp.  do +950C, okładziny 1,5+1,5, dopuszczone do kontaktu z żywnością (zawierającą m.in. tłuszcze, oleje, kwasy) zgodnie z normą ISO 284 oraz amerykańskimi normami FDA, max wydłużenie 1,5 %  - DIN 22102. są pasami antystatycznymi.

Pasy typu GS

są pasami odpornymi na: oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, zakwaszone zboże (częściowa odporność na kwasy), a chwilowa temperatura pracy nie przewyższa 1200C, okładziny 2+2, max wydłużenie 1,5 %  - DIN 22102. pasy antystatyczne.

Pasy typu P

najczęściej są pasami używanymi w rolnictwie, mogą pracować w od -30 do +600C, okładziny 1+1, są używane do transportu produktów nieagresywnych takich jak np. zboże (niezakwaszone) - nie są pasami antystatycznymi, przez producenta są zakwalifikowane jako pasy pędne. Max wydłużenie 2,5 %  - DIN 22102. W podnośnikach kubełkowych zalecamy stosowanie pasów typu FDA, GS.

 Zastosowanie pasa antystatycznego i uziemienie podnośnika zmniejsza zagrożenie wybuchem.

Antystatyczność:

Pasy typu FDA, GS są pasami antystatycznymi (E) tzn. na swojej powierzchni nie gromadzą ładunków elektrostatycznych, o ile podnośniki są uziemione.

Okładziny pasa uznaje się za antystatyczne wg DIN 22104, gdy opór przepływu prądu na ich powierzchni jest mniejszy od 3 x 108oma – pas (gurt) odprowadza ładunki elektryczne, a nie gromadzi je na swojej powierzchni. Pasy antystatyczne powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie wybuchem spowodowane zaiskrzeniem.

Okładziny pasa:

 Grubość okładzin – najczęściej są zamawiane pasy, w których okładziny mają grubość 2 mm.

Sprzedajemy również taśmy do przenośników taśmowych o zwulkanizowanych obrzeżach:

typowe szerokości:

 • 500 mm
 • 600 mm
 • 650 mm
 • 800 mm
 • 1000 mm
 • 1200 mm

Zamawianie pasów.

Przykładowe określenie typu pasa do podnośnika kubełkowego w zamówieniu składanych do Roltech-ZUM: pas typu: GS- 630 - 4EP- T130 - 2+2- 160.

Rozszyfrowanie użytych skrótów:

 • GS    - typ pasa – standard (kolor gumy = czarna)
 • 630  - wytrzymałość nominalna pasa wg PN-81/C-94148
 • 4EP - 4 przekładki z płótna typu EP
 • T130 - max temperatura pracy do 130 0 C
 • 2+2 – okładziny (warstwy zewnętrzne pasa) o grubości 2 mm

Najczęściej zamawiane pasy do podnośników kubełkowych 

Rodzaj płótna

Ilość przekładek
[szt]

Wytrzymałość
 min.[N/mm]

Min.średnica koła gurtowego[mm]

Min. grubość pasa[mm]

EP

2

400

150

7

EP

3

400

150

5 - 7

EP

4

500

250

7 - 9

EP

4

630

250

7 - 10

EP

5

800

350

9 - 12

Uwagi:

 • 2 warstwy płótna występują tylko w pasach typu P, do grubości pasa należy dodać grubość okładzin
 • typowe rozciąganie pasa od 1% - 2,5% pod wpływem siły równej 10% wytrzymałości nominalnej (pasy odpowiadają normie PN-81/C-94148)
 • w tabeli podano minimalna średnica koła gurtowego sugerowaną przez producentów pasów, zaleca się stosować większą średnicę koła gurtowego mając na uwadze również trwałość gurtu,trwałość  kubełków, szybkość pasa z kubełkami, poślizg pasa na kole, ...

Jeżeli pasy mają mieć wykonane otwory do mocowania kubełków, to oczekujemy by kupujący podał w zamówieniu średnicę otworów oraz ich rozstaw.

Wykonywanie otworów jest oddzielną pozycją fakturowania.

Do powyższych informacji należy dodać zamawianą długość gurtu – prosimy również uwzględnić fakt, że zgodnie z polskimi normami producent ma prawo zmniejszyć lub powiększyć długość zamówionego pasa maksymalnie o 1 metr.

Dokładamy starań by zamawiane pasy:

 • miały rzeczywistą długość = długości zamawianej
 • były w jednym kawałku.
 • Pasy fakturujemy wg rzeczywistej ich długości.

Najczęściej podnośniki kubełkowe są wyposażone w pas o 4 przekładkach z płótna EP, dla ciężkich warunków pracy, a także do wysokich podnośników proponujemy gurt o 5 lub 6 warstwach płótna EP.

Nasi klienci coraz częściej zamawiają gurt antystatyczny typu GS o okładzinach grubości 2 mm – są to pasy antystatyczne, o zmniejszonym zagrożeniu wybuchem, ponieważ ładunki elektrostatyczne w normalnej gumie nie przemieszczają się – guma dobrym izolatorem – a w pasach z gumy antystatycznej ładunki przemieszczają się, więc mogą być np. uziemione.

Standardowo guma użyta w pasie jest koloru czarnego – za wyjątkiem pasów do transportu produktów spożywczych, w których stosuje się gumę białą lub kremową.

W podnośnikach kubełkowych zalecamy stosowanie pasów antystatycznych.

Typowe szerokości pasów (gurtów)
wg polskiej normy nr PN-81/C-94148:

Błąd szer. pasa

PN-81/C-94148

pas o szerokości: 100 do 125 mm max. odchyłka 3 mm,
                           140 do 265 mm max. odchyłka 4 mm,
                            280 do 500 mm max. odchyłka 5 mm,
                              630 do 1000 mm max. odchyłka 6 mm,

typowa szerokość
pasów [mm]

PN-81/C-94148

100

112

120*(zam. w odcinkach po 100 m)

125

140

160

180

200

220*(zam. w odcinkach po 100 m)

224

240*(zam. w odcinkach po 100 m)

250

260

265* (zam. w odcinkach po 100 m)

280

300*(zam. w odcinkach po 100 m)

315

320*(zam. w odcinkach po 100 m)

355

400

430*(zam. w odcinkach po 100 m)

450

500

630

800

1000

Uwaga:

1/ ozn. E – poliester, P – poliamid

2/ ozn. gwiazdką – są tylko i wyłącznie dostępne po uzyskaniu z fabryki potwierdzenia

     terminu realizacji, nie produkuje się pasów do transportu produktów spożywczych.

3/ max. wydłużenie pasa jest liczone dla siły równej 10% siły zrywaj

Prowadzimy również sprzedaż pasów do przenośników taśmowych o zwulkanizowanych obrzeżach:

typowe szerokości:

 • 500 mm
 • 600 mm
 • 650 mm
 • 800 mm
 • 1000mm
 • 1200 mm